Predstavitev

NT logistika d.o.o. je učinkovit in zanesljiv poslovni partner, poln optimizma. Smo podjetje z več kot 20- letno tradicijo na področju transporta ter skladiščne logistike.

V sklopu svoje dejavnosti ponujamo celovite rešitve s področja skladiščenja, distribucije, zbirnega transporta, izvajanje delnih in kompletnih prevozov na področju celotne Evrope, ladijske prevoze, železniške in letalske prevoze.

Skladišče v Mostah pri Komendi je bila zgrajeno leta 2000. Zaradi vedno večjega povpraševanja in naše želje po razširitvi dejavnosti smo počasi začeli večati skladiščne kapacitete na več lokacijah v Sloveniji in tako uspešno nadaljujemo s dejavnostmi skladiščenja in logistike. Naša skladišča imajo različne temperaturne režime ter s tem zagotavljamo zadovoljstvo naših strank.

Vizija našega podjetja je še naprej nuditi kakovostne in celovite storiteve našim strankam in novim potencialnim strankam. Raven današnje kvalitete bomo še izboljševali in nadgrajevali.

Naše prednosti

1.

Varstvo okolja

S politiko celovite kakovosti poslovanja smo se zavezali k izvajanju okolju prijaznih logističnih storitev – »green logistics«.

Ekološkim standardom sledimo pri obnovi in gradnji poslopij ter pri gradnji in nakupu novih naprav. Odpadke, ki nastajajo pri naši dejavnosti, zbiramo ločeno, odpeljejo pa nam jih za to pooblaščena podjetja.

2.

Družbena odgovornost

Aktivno smo prisotni v našem lokalnem okolju, skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja in dela v okoljih, kjer smo navzoči.

Z zaposlenimi gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

3.

Kakovost

Celovita kakovost poslovanja je temeljno vodilo našega podjetja in dislociranih enot. Je naša prioriteta, ki zagotavlja našim kupcem hitro, varno, ekonomično, zanesljivo, fleksibilno, še posebno dobro in okolju prijazno logistiko.

Kakovost poslovanja je odraz kulture odnosov in zadovoljstva zaposlenih - vodilno in vodstveno osebje ter vsi zaposleni prevzemamo odgovornost za celovito kakovost poslovanja ter si zavzeto in ustvarjalno prizadevamo za popolnost naših storitev, ker hočemo kupcem ponuditi največ, kar lahko.

Ničesar ne prepuščamo naključju, kakovost in vplive na okolje stalno spremljamo in izboljšujemo v vseh procesih opravljanja storitev v podjetju in zunaj njega, rezultat naših prizadevanj za doseganje celovite kakovosti poslovanja je dolgoročni poslovni uspeh našega podjetja.