Skladiščenje

Skladiščimo surovine, polizdelke, trgovsko blago in zamrznjeno blago na režimu -25°C.
Razpolagamo s sodobnimi skladiščnimi kapacitetami:

  • Klasično skladišče
  • Skladišče za zamrznjeno blago – hladilnica na temp. režimu -25°C
  • Skladišče na temp. režimu 15 - 25°C
  • Carinsko skladišče

Poleg skladiščenja nudimo naslednje storitve:

  • razkladanje, nakladanje, kontrola zalog, razpakiranje, sortiranje, embaliranje, prepakiranje, paletiziranje, označevanje, etiketiranje, štetje, tehtanje, natovarjanje, pričvrščevanje blaga na vozilo;
  • zavarovanje blaga za čas skladiščenja, zavarovanje blaga za čas skladiščnih manipulacij
  • elektronsko prenašanje dokumentov, vodenje skladiščnih evidenc zalog, skrb za učinkovito gibanje zalog (vodenje optimalne zaloge);
  • obveščanje in posredovanje podatkov v zvezi z blagom
  • Izdaja blaga po metodi FIFO, FEFO.

Pri skladiščenju upoštevamo ekološke, HACCP in ostale standarde, ki jih narekuje kupec ali vrsta blaga.

Skladiščno osebje je ustrezno usposobljeno, da delo poteka našim strankam prijazno in kvalitetno.

Carinsko skladišče Kozina

Visoko regalno skladišče s klasičnim temperaturnim režimom je skladno z veljavno carinsko zakonodajo v RS.

Vsa skladišča so opremljena s sodobno informacijsko in skladiščno opremo.
Skladiščne kapacitete imamo na več lokacijah v neposredni bližini našega poslovnega centra.

Comments are closed.